4.9
Zocdoc Overall Rating based
on 127 reviews.
Vmedi | Bác sĩ Trần Nguyên Thông

Bs. Hồ Sỹ Thành

Đang cập nhật...

Liên hệ hỗ trợ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi.

Thời gian hoạt động

Monday – Friday 8.00 – 7:00 pm
Saturday 9.00 – 8.00 pm
Sunday 10.00 – 9.00 pm

Bác sĩ Hồ Sỹ Thành

Ngoại thần kinh cột sống

Đang cập nhật…

Chuyên khoa

Ngoại tổng quát

Bằng cấp

Đại Học / CCHN

Lĩnh vực chuyên môn

Khu vực hoạt động

Tân Phú, Bình Tân, H. Bình Chánh, Quận 10, Hóc Môn

Trường đại học

Đang cập nhật…

Đơn vị công tác

Bệnh viện ĐH Y Dược

Dịch vụ Bác sĩ

Đang cập nhật

Phí khám tại nhà

Bằng cấp & học vấn liên quan

Đang cập nhật…

Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ khám chữa bệnh

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Quá trình công tác

Đang cập nhật…

2022

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

2018

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

2016

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Kỹ năng Bác sĩ

Đang cập nhật…

Khám ngoại tổng quát
97%
Khám chuyên khoa thần kinh
97%
Chăm sóc người bệnh
94%

    Đặt Lịch Khám

    Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi.