4.9
Zocdoc Overall Rating based
on 112 reviews.
Vmedi | Bác sĩ Trần Nguyên Thông

Bs. Phạm Kim Ngân

Đang cập nhật...

Liên hệ hỗ trợ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi.

Thời gian hoạt động

Monday – Friday 8.00 – 7:00 pm
Saturday 9.00 – 8.00 pm
Sunday 10.00 – 9.00 pm

Bác sĩ Phạm Kim Ngân

Bác sĩ hỗ trợ khám bệnh tại nhà | Bác sĩ Nội -Thần kinh

Đang cập nhật…

Chuyên khoa

Bác sĩ đa khoa – Nội tổng quát

Bằng cấp

Đại Học / CCHN

Lĩnh vực chuyên môn

Khu vực hoạt động

Quận Tân Phú, Quận 6, Quận 10, Quận 5, Quận 11

Trường đại học

Đang cập nhật…

Đơn vị công tác

Bệnh viện đa khoa

Dịch vụ Bác sĩ

Đang cập nhật

Phí khám tại nhà

Bằng cấp & học vấn liên quan

Đang cập nhật…

Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ khám chữa bệnh

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Quá trình công tác

Đang cập nhật…

2022

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

2018

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

2016

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Kỹ năng Bác sĩ

Đang cập nhật…

Khám nội khoa
96%
Xử trí tình huống
95%
Chăm sóc người bệnh
97%

Error: Contact form not found.

Rate this doctor