Bs. Trần Nguyên Thông

4.7
Zocdoc Overall Rating based
on 33 reviews.
Vmedi | Bác sĩ Trần Nguyên Thông

Bs. Trần Nguyên Thông

Đang cập nhật...

Liên hệ hỗ trợ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi.

Thời gian hoạt động

Monday – Friday 8.00 – 7:00 pm
Saturday 9.00 – 8.00 pm
Sunday 10.00 – 9.00 pm

Tiểu sử

Đang cập nhật…

Đang cập nhật…

Chuyên khoa

Bác sĩ đa khoa

Bằng cấp

Đại Học / CCHN

Lĩnh vực chuyên môn

Khu vực hoạt động

quận 1,3,4,5,6,7,8,10, Bình Chánh, Bình Tân

Trường đại học

Đang cập nhật…

Đơn vị công tác

Bệnh viện Trưng Vương

Dịch vụ Bác sĩ

Đang cập nhật

Phí khám tại nhà

Bằng cấp & học vấn liên quan

Đang cập nhật…

Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ khám chữa bệnh

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Quá trình công tác

Đang cập nhật…

2022

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

2018

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

2016

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Kỹ năng Bác sĩ

Đang cập nhật…

Khám đa khoa
96%
Chăm sóc người bệnh
97%
Xử trí tình huống
94%

Error: Contact form not found.

Rate this doctor