Danh mục: Bệnh học

sot

Sốt

Sốt là một tình trạng phổ biến mà hầu hết mọi người đều gặp phải hàng năm. Nếu sốt nhẹ thì thường không đáng lo ngại, tuy nhiên, nếu sốt cao hơn 39 độ, thì điều trị là bắt buộc. Có nhiều nguyên nhân gây ra sốt và trong đó có những nguyên nhân cần […]
Read More