Danh mục: Đời sống

blg_4

Tìm Hiểu Thêm Về Vaccine COVID-19

Vaccine Covid-19 và lý do đằng sau việc cho phép sử dụng khẩn cấp của FDA​. FDA là cơ quan quản lý giám sát tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của các loại vắc xin được sử dụng ở Hoa Kỳ, bao gồm cả vắc xin COVID-19. Các nhà khoa học nghề nghiệp và các bác sĩ tại FDA quyết định xem có phê duyệt hoặc cho phép vắc xin COVID-19 hay không sau khi họ phân tích và đánh giá kỹ lưỡng các dữ liệu do nhà sản xuất gửi liên quan đến tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản xuất.
Read More