Thứ 2 - Thứ 7 7:30 - 21:00 0967 434 115yte.vmedi@gmail.com

bác sĩ

bác sĩ

Bác sĩ mới ra trường, làm tư nhân hay nhà nước?

Bác sĩ mới ra trường, làm tư nhân hay nhà nước? Bài viết được anh Nguyễn Thái Duy phân tích của người đã từng làm việc ở cả công và tư xin phép chia sẻ. Câu hỏi: Em mới ra trường, làm tư nhân hay nhà nước? Hôm trước có một bạn nhắn tin hỏi mình...
Read More
11
Th11

Góc nhìn y tế: Bác sĩ làm thêm

Bác sĩ làm thêm Thời bao cấp, kinh tế tập thể là chủ đạo, những gì thuộc về tư nhân, tư hữu đều lạc lõng. Thời ấy bác sĩ chỉ làm nhà nước, không bao giờ có ý nghĩ khám bệnh tư. Tôi vẫn nhớ hình ảnh bố tôi – một bác sĩ – rất...
Read More
10
Th11