Thứ 2 - Thứ 7 7:30 - 21:00 0967 434 115yte.vmedi@gmail.com

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích, phạm vi thu thập.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Vmedi bao gồm: Email, Điện thoại, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập, Địa chỉ khách hàng (thành viên), nhóm máu, bằng cấp, năm kinh nghiệm. Đây là các thông tin mà Vmedi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vmedi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Từng mục truy cập, website Vmedi sẽ thu thập những thông tin khác khau, cụ thể:

Chuyên mục Thông tin thu thập
Đăng nhập Đăng ký số điện thoại, mật khẩu
Quên mật khẩu Email
Thông tin cá nhân của bệnh nhân Tên, tuổi, nhóm máu, địa chỉ
Thông tin cá nhân của bác sĩ tuổi, chuyên ngành, bằng cấp, năm kinh nghiệm, thời gian khám


Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website Vmedi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin.

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website Vmedi. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản Người đặt dịch vụ của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên. Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vmedi.

Trong trường hợp có yêu cầu của các bên có thẩm quyền như cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các Tổ chức thẻ Visa/Mastercard liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng nào đó của khách hàng, website Vmedi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vmedi.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân.

Vmedi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng cung cấp trong môi trường vận hành an toàn. Chỉ có nhân viên của website như: Ban quản trị; Bộ phận kỹ thuật, IT; Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Vmedi cung cấp thông tin thành viên để phục vụ quá trình điều tra và nhà cung cấp (đối tác/Người bán) cũng như đối tác thanh toán của Vmedi mới có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết để liên hệ xác nhận khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Vmedi nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

Công ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế Vmedi
Địa chỉ: D19/20 Võ Văn Vân, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 0834030296
Email: yte.vmedi@gmail.com

6. Phương tiện và công cụ để người đặt dịch vụ tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vmedi thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của website Vmedi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vmedi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Vmedi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
Điện thoại: 0834030296
Email: yte.vmedi@gmail.com

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Vmedi cam kết bảo mật tất cả các thông tin mà khách hàng cung cấp cho ứng dụng hoặc thông tin thu thập được từ khách hàng và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mọi sự thu thập thông tin và sử dụng thông tin của Người đặt dịch vụ đều được thông qua ý kiến của chính Người đặt dịch vụ đó trước khi Người đặt dịch vụ tiến hành các giao dịch cụ thể.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gửi email khiếu nại đến email: yte.vmedi@gmail.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

BQT Vmedi trân trọng!